Droga służbowa dokumentów

W każdym urzędzie państwowym obowiązuje pewien ustalony obieg dokumentów. Polega on na tym, iż wszelkie pisma wpływające do urzędu, czy to od petentów, czy od innych instytucji państwowych i prywatnych muszą przejść tak zwaną drogę służbową. Polega ona na tym, iż sprawa administracyjna, aby została załatwiona, to pismo, które jej dotyczy musi przejść po kolei do każdego pracownika, którego zakres czynności obejmuje załatwianie tego typu spraw. To jest właśnie obieg dokumentów w urzędzie państwowym. Droga służbowa zaś to nic innego jak obowiązujący w urzędzie państwowym sposób załatwiania spraw, zarówno służbowych jak i osobistych. Polega on na ustnym lub pisemnym przekazywaniu wszelkich pism: zarządzeń, decyzji, rozkazów i wytycznych od wyższego przełożonego przez niższych do wykonawcy oraz przyjmowaniu meldunków, skarg oraz wniosków od podwładnych przez wszystkich kolejnych przełożonych aż do tego, który sprawę rozstrzyga. Właściwy obieg dokumentów zapewnia sprawną pracę urzędów oraz szybkie załatwianie spraw.

acutemind.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here