Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Stworzenie własnego biznesu jest obecnie mało ryzykowne i nie wiąże się już – jak kiedyś – z koniecznością dysponowania sporym nakładem środków finansowych. Warto wskazać, że cała procedura zakładania przedsiębiorstwa jest mało sformalizowana, a system ubezpieczeń społecznych transparentny i przejrzysty nawet dla laika. Stąd coraz więcej osób w każdym wieku decyduje się na spróbowanie swoich sił w biznesie. Taka postawa jest warta pochwały, ponieważ dzięki temu gospodarka bogaci się, a młodzi pracownicy zyskują możliwość podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Już na etapie zakładania działalności warto zastanowić się nad formą, w jakim działalność będzie wykonywana.

Najbardziej popularna jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która może zostać w całości założona przez internet. Wystarcza szybkie łącze i piętnaście minut wolnego czasu, aby po chwili uzyskać status przedsiębiorcy. Warto jednak dobrze przemyśleć tą decyzję, ponieważ konieczność zapłaty składek może okazać się na początek znacznym obciążeniem. Istnieje także możliwość założenia własnej spółki. Taka forma działalności jest jednak zdecydowanie bardziej skomplikowana i wymaga obsługi ze strony profesjonalnych księgowych. Dlatego na początek lepiej założyć jednoosobową działalność gospodarczą, którą przy dobrych obrotach można w każdej chwili przekształcić w spółkę osobową lub kapitałową.

O tym, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą, informują nas liczne strony rządowe oraz poradniki dostępne w sieci. W pierwszej kolejności należy wypełnić prosty formularz rejestracyjny w CEIDG. Jest to specjalny rejestr, do którego trafiają dane wszystkich przedsiębiorców. Zdecydowanie lepiej jest rozpocząć działalność na początku miesiąca. W ten sposób daniny na rzecz podmiotów publicznych będą odprowadzane w takiej samej wysokości przez wiele lat. Dobrze jest wiedzieć, że przy rejestracji w CEIDG konieczne jest wskazanie preferowanej formy opodatkowania. Na początek warto wybrać zasady ogólne, wedle których płacimy stały podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18%. Jeżeli jednak prowadzimy działalność w ściśle określonych dziedzinach, niekiedy możliwe jest wybranie ryczałtu od przychodów ewidencjonowania. Warto jednak dokładnie zaznajomić się ze specyfiką tego podatku, ponieważ ewentualna zmiana będzie możliwa dopiero w następnym roku obrachunkowym. Ponadto dobrze jest pamiętać, że istnieje także możliwość zdecydowania się na podatek liniowy, który jest odprowadzany w stałej wysokości, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Wielu przyszłych przedsiębiorców decyduje się na rozliczenie w oparciu o kartę podatkową. W tej szczególnej sytuacji wysokość danin jest ustala przez naczelnika właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego. Należy pamiętać, że taki sposób rozliczenia wydaje się najprostszy, lecz nie zawsze znajduje zastosowanie. Istnieje także problem z odliczaniem kosztów działalności, które jak wiadomo na początku mogą okazać się bardzo wysokie. Dlatego zdecydowanie lepiej jest wybrać inną, zdecydowanie bardziej transparentną formę opodatkowania.

Przyszły przedsiębiorca w dniu rejestracji musi także założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest to specjalna ewidencja, do której trafiają informacje o wszystkich dokonanych transakcjach. Co do zasady jest prowadzenie nie jest zbyt skomplikowane. Jeżeli jednak nie posiadamy odpowiedniej wiedzy z zakresu księgowości, dobrze jest zlecić obsługę najbliższemu biuru rachunkowemu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że takie placówki świadczą również kompleksowe usługi w zakresie wystawiania faktur oraz ewidencjonowania dokumentów rozchodowych. Każdy, kto nie czuje się zbyt pewnie w obrocie księgowym, powinien skorzystać z tej opcji. Osoby, które zdecydują się na prowadzenie tych spraw na własną rękę, mogą korzystać z licznych programów do księgowania. Niektóre banki oferują specjalne platformy, za pośrednictwem których możliwe jest prowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych rozliczeń. Dostępne tam opcje umożliwiają nie tylko ewidencjonowanie faktur, ale również dokonywanie odpisów amortyzacyjnych czy wystawianie dokumentów rozliczeniowych dla kontrahentów.

Założenie działalności gospodarczej za pomocą specjalnego formularza w CEIDG wiąże się z wysłaniem zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Placówka ta nadaje nam numer NIP, którym mamy obowiązek posługiwania się w obrocie – także po zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej. Jest to kwestia bardzo istotna, ponieważ w innej sytuacji musimy liczyć się z sankcjami natury finansowej. Zgłoszenie wniosku o rejestrację przedsiębiorstwa wiąże się również z powiadomieniem organów rentowych, które od od dnia rejestracji naliczają należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Ważne jest, aby były one uiszczane określonych terminach. Pierwsze daniny należy odprowadzić co do zasady w przyszłym miesiącu. Ponadto w formularzu określamy, jaki system zaliczek wybieramy. Na początek zdecydowanie zaleca się skorzystanie z należności kwartalnych. Dzięki temu można z łatwością odkładać środki na rzecz danin publicznoprawnych. Ponadto zdecydowanie warto założyć działalność pod koniec kwartału. Sprawi to, że przez najbliższe 4 miesiące nie będziemy musieli uiszczać żadnych danin.

W obrocie kontrahenci bardzo często wymagają od nas, abyśmy wystawiali faktury VAT. Niestety, wypełnienie formularza w CEIDG nie czyni z nas bezpośrednim płatnikiem tego podatku. Oznacza to, że niezbędne jest wysłanie dodatkowego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Zaleca się jednak, aby zrobić to osobiście. Może okazać się, że wniosek zawiera braki formalne, a przy wizycie osobistej będziemy mogli bez problemu je poprawić. Ponadto pracownik urzędu będzie służył radą i pomocą w wyjaśnieniu trudnych kwestii. Dobrze jest pamiętać, że w przypadku, gdy dokonujemy transakcji z podmiotami zagranicznymi, konieczna jest rejestracja jako płatnik VAT UE. Na szczęście wymiar tego podatku jest tożsamy z naszym krajowym, co sprawi, że po ewidencji naszych danych w rejestrze nie będziemy musieli dokonywać dodatkowych czynności.

eduranking.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here