Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to prawnik, który ukończył aplikację notarialną i pozytywnie zdał egzamin państwowy. Notariusz jest mianowany przez Ministra Sprawiedliwości i on też wyznacza siedzibę kancelarii.

Kiedy obowiązkowo trzeba skorzystać z usług notariusza?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre dokumenty wymagają formy aktu notarialnego, by miały ważność prawną. Sporządza je notariusz jako osoba zaufania publicznego, chociaż nie ma statusu urzędnika państwowego. Obowiązuje go zachowanie tajemnicy w związku z wykonywanymi czynnościami.

Obowiązkowo formę aktu notarialnego muszą mieć:

• pełnomocnictwa na wykonywanie czynności prawnych,
• zrzeczenie się spółdzielczego prawa do lokalu,
• sprzedaż nieruchomości,
• przedłużenie prawa wieczystego,
• ustanowienie służebności gruntu,
• ustanowienie małżeńskiej rozdzielczości majątkowej,
• odpisy dokumentów,
• umowa spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
• statut spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Szczegółowy wykaz dokumentów wymagających formy aktu notarialnego znajduje się w Prawie o notariacie, Kodeksie Cywilnym, Ustawie o prawie spółdzielczym oraz w Kodeksie spółek handlowych.

Kiedy warto skorzystać z usług kancelarii notarialnej?

Jedną z cech aktu notarialnego jest jego niepodważalność. Tylko w wyjątkowych sytuacjach może go unieważnić sąd. Oczywiście niektóre akty notarialne można zmieniać, ale za zgodą obu stron. Tak jest np. w przypadku rozdzielczości majątkowej. Jej cofnięcie wymaga zgody obu małżonków.

Sporządzenie testamentu nie wymaga aktu notarialnego, ale każdy testament sporządzony samodzielnie jest łatwy do podważenia. W przypadku testamentu notarialnego takiej możliwości nie ma. Oczywiście testament można zmieniać wielokrotnie, zawsze obowiązuje wersja ostatnia.

Z usług notariusza warto również skorzystać wtedy, gdy umowy cywilno-prawne pociągają za sobą konsekwencje finansowe. Dochodzenie ewentualnych roszczeń jest wtedy znacznie łatwiejsze.

Kancelaria notarialna nie tylko sporządza dokumenty. Można powierzyć jej także przechowywanie papierów wartościowych, pieniędzy lub ważnych dokumentów. W protokole określone są warunki wydania depozytu oraz osoba uprawniona do jego odbioru.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here